Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Dân nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử

Sáng ngày 19/02/2021 tại Hội trường UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân tổ chức hội nghị thông báo phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Dân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn qui trình, thủ tục, biểu mẫu biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan tổ chức, đơn vị, thôn trên địa bàn xã.

hoi nghi phan bo so luong
Qua đó, hội nghị đã nghe ông Huỳnh Ngọc Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã báo cáo một số nội dung có liên quan đến các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác bầu cử dại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã đã thông báo phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã, đồng thời hướng dẫn các bước qui trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đúng qui định của pháp luật và các hướng dẫn, qui định của cấp trên. Cũng tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ủy ban bầu cử xã giải đáp, giải thích các ý kiến tham gia của các đại biểu về qui trình, thủ tục và nội dung các bước giới thiệu, từ đó giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt hơn và đảm bảo qui trình, thời gian về giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Văn Phúc

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dân tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Dân nhiệm kỳ 2021-2026 và hướng dẫn qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử
Green Blue Orange Back to Top