Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

. Sáng ngày 20/12/2018, Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức Hội nghị để tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự tại Hội nghị có đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; 16 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Trong năm 2018, Đảng ủy xã Tam Dân đã tập trung lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các đơn vị, các thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, Tổng giá trị sản phẩm trong năm đạt 100,79%, tăng 24,28%; cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt 17,79%, tiểu thủ công nghiệp đạt 39,55%, thương mại dịch vụ đạt 42,49%; giá trị nông nghiệp đạt 100,19% tăng 6,19% ; giá trị tiểu thủ công nghiệp 328,2tỷ đồng đạt 100,23%, tăng 30,3%; giá trị thương mại dịch vụ đạt 101,6%, tổng sản lượng lương thực có hạt là 5.002/5.100 đạt 98,08%; 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao, hoàn thành 8/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Cây Sanh và 4 tiêu chí của thôn Dương Đàn; tổng thu ngân sách đạt 174,45 % dự toán huyện giao, 133,46% dự toán HĐND xã giao.Trong năm đầu tư 23 hạng mục công trình với tổng kinh phí 6 tỷ 654 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%, hộ cận nghèo giảm còn 1,57%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng; thôn văn hóa đạt 6/9 thôn, gia đình văn hóa đạt 91,76%; Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách được quan tâm, đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 15 nhà cho đối tượng chính sách theo Quyết định 22 của thủ Tướng Chính phủ, xét đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách, chính sách bảo trợ xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định, giao quân đạt 100%. Công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng được tăng cường, trong năm đã phát triển 10 đảng viên, 100% Bí thư chi bộ kiểm Trưởng thôn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu có những ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động của địa phương trong năm 2018, trên cơ sở đó để tìm ra những giải pháp tích cực, nhằm từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã năm 2019.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Võ Quảng  đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Tam Dân đạt được trong năm 2018. Đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục bám sát nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong năm 2019.

unnamed

Đ/c Bùi Võ Quảng - Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019, báo cáo tại kỳ họp, đ.c Huỳnh Ngọc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận năm 2019 là năm cuối triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV; khắc phục những tồn tại, hạn chế và nhũng khó khăn thách thức; đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã, các chi bộ và nhân dân tiếp tục phát huy khối đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại nhiều năm trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực để xử lý cơ bản nợ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó huy động tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV theo tỷ lệ 15,45%-41,70%-342,84%. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn do xã quản lý thu tăng trên 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hoàn thành xây dựng KDCNTMKM cây Sanh, thôn Dương Đàn hoàn thành 8/10 tiêu chí, các thôn còn lại hoàn thành ít nhất 2 tiêu chí. Giảm 5 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. có trên 83,3% số thôn được công nhận thôn văn hóa, trên 92% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, ra mắt 01 tộc họ văn hóa; giao quân đạt 100%, kết nạp 11 đảng viên mới...giữ vững 100% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, các chức danh ở thôn, ở trường học là đảng viên

Văn Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Green Blue Orange Back to Top