Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết 2 năm thực hiện công tác giảm nghèo

Sáng ngày 14/5/2019, Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết 2 năm thực hiện công tác giảm nghèo. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Bình – HUV, Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Bùi Hồng Long - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí đại diện TT HĐND, UBND, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư, Trưởng thôn, đại diện lãnh đạo các trường, trạm y tế xã.

ntm1

Quang cảnh Hội nghị

Trong 4 tháng đầu năm 2019, xã Tam Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt được một số kết quả nhất định trên từng tiêu chí, đến nay đã triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng 9 tuyến GTNT, chiều dài 1.923m, xây dựng 01 cầu đồng Dứa thôn Cây Sanh; 100% các hộ sử dụng điện an toàn; 4 tháng đã mở rộng bắt 5.400m điện chiếu sáng dọc các tuyến GTNT; đã bàn giao việc quản lý, khai thác, sử dụng các hồ đạp cho HTX Tất Thắng; đã đầu tư xây dựng tường rào trường TH Ngô Gia Tự (cơ sở Ngọc Tú), các trường giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia; tiếp tục chỉ đạo các thôn trồng cây xanh tại nhà sinh hoạt văn hóa, mua sắm các thiết chế văn hóa; hoàn thành khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi nhà văn hóa xã; các cơ sở hạ tầng thương mại tiếp tục được mở rộng và hoạt động có hiệu quả; công tác thông tin và truyền thống được duy trì; công tác giảm nghèo được quan tâm, trong năm 2018 đã giảm 8 hộ nghèo, tỷ lệ còn 2% (60 hộ); giảm 8 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,57% (47 hộ), Đảng ủy xã ban hành quyết định phân công cho các cơ quan, đơn vị giúp thôn xây dựng NTMKM, giúp đỡ hộ nghèo năm 2019. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được quan tâm, đã mở lớp dạy nghề trồng lúa hữu cơ cho 35 học viên; tỷ lệ lao động có việc duy trì mức 93,14%; về tiêu chí y tế đã quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia đạt 95%, triển khai xây dựng tường rào cổng ngõ, nhà xe Trạm y tế; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc. Hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn xã được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm. Công tác tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn xã luôn ổn định, không xảy ra khiếu kiện đông người, không xảy ra các tệ nạn xã hội phức tạp.

Qua 02 năm thực hiện Chương trình số 12, ngày 06/10/2017 của Đảng ủy xã về thực hiện Chương trình số 13, ngày 30/8/2017 của Huyện ủy Phú Ninh về thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Công tác giảm nghèo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, chi ủy chi bộ tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả, hằng năm Đảng ủy có quyết định phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo. Qua đó các hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ cải thiện tiêu chí thu nhập thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin góp phần nâng cao đời sống cho hộ dân...Các chế độ chính sách giảm nghèo giải quyết được kịp thời. Qua 2 năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,44%,(giảm 13 hộ so với năm 2016), bình quân giảm 0,22%/năm, hộ cận nghèo giảm 0,74%, bình quân giảm 0,37%/năm (giảm 22 hộ so với năm 2016). Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiều đơn vị có cách làm hay, hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm như chưa hoàn thành quy hoạch mở rộng trung tâm xã, chưa rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, còn 4 tuyến giao thông nội đồng, 01 cầu La Thê chưa triển khai; cơ sở vật chất trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chưa đảm bảo cho công tác dạy học; chưa đầu tư sân bóng chuyền, cầu lông tại nhà văn hóa xã; các thiết chế văn hóa thôn chưa được phát huy; hoạt động của HTX, tổ hợp tác chưa hiệu quả, môi trường nhiều nơi còn ô nhiễm; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp và tham gia các phong trào ở thôn còn hạn chế. Tình hình an ninh nông thôn còn diễn biến phức tạp.

Công tác tuyên truyền, triển khai chính sách giảm nghèo đôi lúc chưa đồng bộ. sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân để giúp đỡ hộ nghèo chưa thật sự quyết liệt, chưa đi vào chiều sâu, giải pháp chưa cụ thể. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn vươn lên thoát nghèo ...

Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

NTM LD2

Đồng chí Huỳnh Ngọc Bình – HUV, Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo

Kết luận Hội nghị đồng chí Huỳnh Ngọc Bình – HUV, Bí thư Đảng ủy xã - Đề nghị UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể, các chi ủy chi bộ cần bám sát kế hoạch đã đề ra, phân công nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, từng tiêu chí, mỗi cán bộ, chức cần phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí giao thông, thủy lợi, sản xuất, môi trường, văn hóa... Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đáng sống, xanh, sạch, đẹp.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đạt kế hoạch đề ra cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên, sâu rộng để người dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo về giáo dục, vay vốn, tiền điện, nhà ở…; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình ra soát hộ nghèo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định của Đảng ủy xã về phân côngcác cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo …. Phấn đầu đến cuối năm 2019 giảm 5 hộ nghèo (không còn hộ nghèo trừ hộ thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội), giảm 6 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1.37%./.

Thanh Hằng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng ủy xã Tam Dân tổ chức hội nghị sơ kết 4 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết 2 năm thực hiện công tác giảm nghèo
Green Blue Orange Back to Top