Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.855.067
0986 805 242

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

- Quy trình

2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

- Quy trình

3.Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

-Quy trình

4. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

- Quy trình
5. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

- Quy trình
6. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

- Quy trình

04

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

05

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

You are here: Home Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Green Blue Orange Back to Top