Ban công tác Mặt trận thôn Dương Đàn tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2014-2019

In

Viết bởi Biên tập Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 13:42

Để tiến tới Đại hội UBMTTQVN xã Tam Dân nhiệm kỳ 2019-2024. Vào sáng ngày 29 tháng 10 năm 2018, tại nhà sinh hoạt Văn hóa thôn Dương Đàn, Ban công tác mặt trận thôn (đơn vị được chọn làm Hội nghị điểm) tiến hành Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị đồng chí Đoàn Ngọc Hùng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024, đa số thành viên Ban công tác Mặt trận thống nhất biểu quyết; cũng tại hội nghị đã hiệp thương giới thiệu 15 đồng chí thành viên ban công tác Mặt trận thôn Dương Đàn nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương giới thiệu 8 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Mặt trận xã Tam Dân nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Hội nghị các thành viên Ban công tác Mặt trận tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận xã Tam Dân nhiệm kỳ 2014-2019, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Kế hoạch tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư hoàn thành xong trong tháng 11/2018 để tiến tới Đại hội UBMTTQVN xã Tam Dân nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trong quý I/2019.

Văn Thanh- Cán bộ Tuyên giáo xã


Tin mới hơn: